Новоапостолска црква
Македонија
На почеток Актуелности За нас Календар Нашите заедници   Контакт
За Новоапостолската црква
Црквата
Мисија и цели
Богослужби
Црквата во Македонија
 
Заедницата
За заедницата
Децата, младите и сениорите
Музика
Заедништво
Душегрижништвото
 
Три Сакраменти
Светото крштевање со вода
Светото запечатување
Светата вечера
 
Нашите активности
Фотографии од настани
Посети на Главниот Апостол
 
ЛОКАЦИЈА (мапа)
Богослужби:
    Недела: 10.00 ч.
    Среда: 19.30 ч.
 
Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.
 
ЗА ЗАЕДНИЦАТА

Заедницата е центар на црковниот живот; бракот и фамилијата притоа добиваат многу големо значење.

Врз основа на примањето на Светиот дух и постанувањето на Божји деца, ние новоапостолските христијани стануваме меѓусебно "браќа" и "сестри" и така и си се обраќаме едни на други. Во тоа се изразува внатрешното меѓусебно поврзување. Ова се покажува и во меѓусебното почитување и меѓусебниот обзир на едни кон други. Нам – луѓето од различно потекло и образование, со различни интереси и од различни средини – не спојува заедничката верска цел: да живееме според редот на вредноста, кое што произлегува од десетте заповеди, и да земеме учество во повторното враќање на Исус Христос.

Во централна точка на нашиот живот на заедницата стои посетувањето на Богослужбите, како и понудата за индивидуално душегрижништво. Суштествен составен дел на нашата заедница е живото заедничко делување на стари и млади, здрави и болни, сиромашни и богати. Така се доживува учество и во радоста и во тагата на секој поединечно.

Заедничкото делување во нашата заедница, во која што приближно 60 проценти од нашите верници земаат учество, е многустрано. Членовите на нашата заедница:

- учествуваат во хорот и оркестрите на богослужбите и организираат приредби со црковна музика

- ја одржуваат црковната зграда и надворешните површини чисти и се грижат за цветниот декор во црквата

- работат како вероучители на децата

- ги посетуваат и се грижат за членовите на црквата кои што се болни, со посебни потреби или во години

- сведочат за својата вера и покануваат луѓе за да ги доживеат понудите на црковната заедница.

Секако дека излетите и прославите не смеат да недостасуваат во активната заедница.
При секој ангажман важи основното правило: се е доброволно и врз основа на сопствено убедување – и се е за чест на Бога!

 
 
Станете ни пријател :
Бидете ни пријател
Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 

 
[ eXperti ]