Новоапостолска црква
Македонија
На почеток Актуелности За нас Календар Нашите заедници   Контакт
За Новоапостолската црква
Црквата
Мисија и цели
Богослужби
Црквата во Македонија
 
Заедницата
За заедницата
Децата, младите и сениорите
Музика
Заедништво
Душегрижништвото
 
Три Сакраменти
Светото крштевање со вода
Светото запечатување
Светата вечера
 
Нашите активности
Фотографии од настани
Посети на Главниот Апостол
 
ЛОКАЦИЈА (мапа)
Богослужби:
    Недела: 10.00 ч.
    Среда: 19.30 ч.
 
Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.
 
НОВОАПОСТОЛСКАТА ЦРКВА ВО МАКЕДОНИЈА

Новоапостолската црква во Македонија официјално е регистрирана во 1992 година, иако пред овој период во Македонија постоеле неколкумина кои веќе биле крстени и со тоа тие веќе биле членови на Новоапостолската црква.

Првата заедница во Македонија е формирана во Шуто Оризари, а набргу потоа и во центарот на Скопје.

Денес, Новоапостолската црква има уште свои заедници во Прилеп и Св. Николе. Помали групи на членови и верници Новоапостолската црква има и во други градови во Македонија. На самио почеток црквата имала само еден Ѓакон, додека другите свештени лица доаѓале од Германија кои редовн ги одржувале богослужбите и духогрижнички се грижеле за верските потреби на самите верници. Денес црквата во Македонија има 7 Ѓакони, 6 Свештеници, 1 Евангелист, 1 Околиски Евагелист и 1 Околиски Старешиина, сите од Македонија.

Посетите од Германија денес се вршат само уште од страна на Апостолот.


 
 
Станете ни пријател :
Бидете ни пријател
Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 

 
[ eXperti ]