Новоапостолска црква
Македонија
На почеток Актуелности За нас Календар Нашите заедници   Контакт
За Новоапостолската црква
Црквата
Мисија и цели
Богослужби
Црквата во Македонија
 
Заедницата
За заедницата
Децата, младите и сениорите
Музика
Заедништво
Душегрижништвото
 
Три Сакраменти
Светото крштевање со вода
Светото запечатување
Светата вечера
 
Нашите активности
Фотографии од настани
Посети на Главниот Апостол
 
ЛОКАЦИЈА (мапа)
Богослужби:
    Недела: 10.00 ч.
    Среда: 19.30 ч.
 
Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.
 
ДЕЦА

Децата се една Господова дарба. Затоа родителите, односно старателите го поддржуваат нивниот верски развој, при што тие
- ги подучуваат децата да го сакаат Господ и ближниот и да го почитуваат Неговото творештво
- зборуваат со децата за христијанската вера и
- ги учат децата да се молат и да имаат доверба во Господ.

Првите искуства за верата детето ги добива во родителската куќа: Таму каде што заеднички се моли и меѓусебниот однос и односот кон ближниот е раководен од љубов и разбирање, таму се поставува основа за еден живот, според учењето на Исус.

За да се поддржат родителите во нивното верско воспитување на децата – да ги упатуваат кон вредностите, се оддржуваат средби на родители и слично.

МЛАДИ

Младите со нивната енергија, спонтаност и живост се важен елемент на црковната заедница. Да се има разбирање за интересот и за побарувањата на младите луѓе, за нашата црква е голем предизвик.

На располагање стојат оние кои што се грижат за душегрижништвото на младите, да им одговорат на прашањата, да ги советуваат при нивните одлуки и да ги придружуваат на нивниот пат во животот и верата.

Младите многупати се ангажираат во смисла на христијанската љубов кон ближниот, при што тие ги посетуваат болните, луѓето со посебни потреби и оние кои што имаат потреба од помош и им стојат на располагање. Тие исто така ги ставаат на располагање своите јазични вештини, и се грижат за странските сограѓани.

СЕНИОРИ
Нашата црква на сениорите им нуди особена наклоност. Во тоа спаѓа и засилена душегрижничка придружба во староста.
Станете ни пријател :
Бидете ни пријател
Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 

 
[ eXperti ]