Новоапостолска црква
Македонија
На почеток Актуелности За нас Календар Нашите заедници   Контакт
За Новоапостолската црква
Црквата
Мисија и цели
Богослужби
Црквата во Македонија
 
Заедницата
За заедницата
Децата, младите и сениорите
Музика
Заедништво
Душегрижништвото
 
Три Сакраменти
Светото крштевање со вода
Светото запечатување
Светата вечера
 
Нашите активности
Фотографии од настани
Посети на Главниот Апостол
 
ЛОКАЦИЈА (мапа)
Богослужби:
    Недела: 10.00 ч.
    Среда: 19.30 ч.
 
Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.
 
УЧЕЊЕ ЗА ВЕРАТА / ЗАДАЧАТА НА АПОСТОЛИТЕ

Содржината на учењето за верата на Новоапостолската црква е Евангелието на Исус Христос, онака како што е пренесено преку Светото писмо, и учењето на нејзините Апостоли.

На Богослужбите традиционално се користи библијата.

Исто како и во прахристијанството, во Новоапостолската црква делуваат Апостолите. Тие ги подготвуваат верниците за повторното враќање на Исус Христос, кое што е ветено во библијата (според Јован, поглавје 14, стих 3; Матеа, поглавје 28, стихови 19 и 20). А тоа се одвива со објавувањето на Евангелието како и со останатото душегрижништво.

Апостолите имаат добиено задача и целосно право за следниве работи, во името на Исус Христос:
- Да објавуваат простување на гревовите
- Да крштеваат со вода
- Да ја даваат дарбата на Светиот Дух ("Свето Запечатување") и
- Да именуваат носители на службата и да ги поставуваат на служба.

НАШИТЕ БОГОСЛУЖБИ СЕ ОТВОРЕНИ ЗА СИТЕ

За Новоапостолските христијани Богослужбите претставуваат нешто посебно. Како составен дел на христијанскиот живот, тие постојано нудат можност за заедништво со Бога и со браќата и сестрите по вера. Учесниците на Богослужбите тука наоѓаат мир и спокојство, слушајќи го Господовиот збор. Овде можат да добијат Божествен спокој, милост и спас и да ја почувствуваат Божјата љубов.

Новоапостолската Богослужба започнува со една молитва. Потоа следи служење на носителите на службата од олтарот, кое што се одвива со слободна проповед, без манускрипта. За подготовка на Богослужбите им користат водечките мисли, кои што се издадени од раководството на црквата, потоа стиховите од Светото писмо кои што се читаат, како и некои други мисли кои се содржат во него. Именуваните носители на службата веруваат во силата на Светиот Дух. Исус во Библијата се изразува на следниот начин: "Бидејќи вие не сте тие, кои што говорат, тоа е духот на Вашиот татко, кој што говори преку вас". Носителите на службата во Новоапостолската црква и денес се потпираат на овој стар стих.

ЗАЕДНИШТВО СО БОГА

На Богослужбата се добиваат нови душевни сили, се шири радост и се опишува иднината на Божјите деца: Вечниот спас, вечното избавување, згрижувањето во Господовите раце. На Богослужбите, Новоапостолските христијани го доживуваат тесното заедништво со Господовото тројство: Таткото, Синот и Светиот Дух. Ова заедништво дава утеха и надеж, особено во деновите, во кои не ни се одвива се, како што ние посакуваме. Истовремено човек се препознава и самиот себеси во проповедта, сопственото однесување и неговата потреба од спас. Ако тој самиот е свесен за тоа, тогаш тој може со верување да ја слави Светата вечера.

ГОСПОДОВИТЕ ПОНУДИ ЗА МИЛОСТ

Богослужбите може да се разберат и како понуди за милост. Новоапостолските христијани ја слават Светата вечера на секоја Богослужба. Тие ги признаваат своите гревови пред Бога, за да може да им бидат простени во името на Исус. Тие им проштеваат и на своите блиски и го отвораат своето разбирање за Господовите добри дела. Тоа ја ослободува душата.

Нашите Богослужби се отворени за сите заинтересирани луѓе. Секој може да се увери, колку пријатно може да делува мирот и спокојот на душата во денешно време.

 

Станете ни пријател :
Бидете ни пријател
Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 

 
[ eXperti ]