Новоапостолска црква
Македонија


На почеток
Актуелности
За нас
Календар
Нашите заедници
 
КонтактЗа Новоапостолската црква

Црквата

Мисија и цели

Богослужби

Црквата во Македонија

 

Заедницата

За заедницата

Децата, младите и сениорите

Музика

Заедништво

Душегрижништвото

 

Три Сакраменти

Светото крштевање со вода

Светото запечатување

Светата вечера

 

Нашите активности

Фотографии од настани

Посети на Главниот Апостол

 

ЛОКАЦИЈА (мапа)

Богослужби:

    Недела: 10.00 ч.

    Среда: 19.30 ч.

 

Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.

 


ПОСЕТА НА ОКОЛИСКИОТ АПОСТОЛ МИХАЕЛ ЕРИХ НА МАКЕДОНИЈА
nov8.jpg

Околискиот апостол Михаел Ерих, претседател на обласната црква на Јужна Германија, од 17.02 до 20.02.2017-та година ги посети новоапостолските христијани во Република Мкедонија. За време на ова патување во придружба на околискиот апостол Ерих беа апостолот Анатолиј Будник од Украина, како и околиските службеници од Новоапостолската црква во Украина, службениците од Република Србија, како и од Република Македонија.

>>повеќе>>ПОСЕТА НА ГЛАВНИОТ АПОСТОЛ ВО СКОПЈЕ
nov7.jpg

На 08.03.2015 година, главниот апостол Жан-Лук Шнајдер, придружуван од околискиот апостол Михаел Ерих од Јужна Германија, Ролф Возницка од Тиринген Германија и апостолот Анатолиј Будник од Украина, ја одржа богослужбата во Скопје.

>>повеќе>>ПОСЕТА НА ОКОЛИСКИОТ АПОСТОЛ ЕРИХ

Околискиот Апостол Michael Ehrich од јужна Германија на 3-ти и 4-ти март 2012 година ја посети заедницата во Скопје.

Неговата посета беше поврзана со одржување на богослужба за починатите што еден Апостол за првпат одржува богослужба за починатите на Балканот.

>>повеќе>>

Станете ни пријател :

Бидете ни пријател


Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 
 
[ eXperti ]