Новоапостолска црква
Македонија
На почеток Актуелности За нас Календар Нашите заедници   Контакт
За Новоапостолската црква
Црквата
Мисија и цели
Богослужби
Црквата во Македонија
 
Заедницата
За заедницата
Децата, младите и сениорите
Музика
Заедништво
Душегрижништвото
 
Три Сакраменти
Светото крштевање со вода
Светото запечатување
Светата вечера
 
Нашите активности
Фотографии од настани
Посети на Главниот Апостол
 
ЛОКАЦИЈА (мапа)
Богослужби:
    Недела: 10.00 ч.
    Среда: 19.30 ч.
 
Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.
 
ПРАЗНИЦИ НА ЦРКВАТА
 

6 АприлВелики Петок

9 АприлВелигден

27 МајДуховден

7 Јуни Спасовден

25 декември - Божиќ

СЛУЖБЕНИ ПОСЕТИ НА МАКЕДОНИЈА
 

3-4 мартпосета на Околискиот Апостол Michael Ehrich

5-6 мај - посета на Апостол Wolfgang Bott

7-8 јуни - посета на Апостол Wolfgang Bott

6-7 октомври - посета на Апостол Wolfgang Bott

 
Станете ни пријател :
Бидете ни пријател
Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 

 
[ eXperti ]