Новоапостолска црква
Македонија
На почеток Актуелности За нас Календар Нашите заедници   Контакт
За Новоапостолската црква
Црквата
Мисија и цели
Богослужби
Црквата во Македонија
 
Заедницата
За заедницата
Децата, младите и сениорите
Музика
Заедништво
Душегрижништвото
 
Три Сакраменти
Светото крштевање со вода
Светото запечатување
Светата вечера
 
Нашите активности
Фотографии од настани
Посети на Главниот Апостол
 
ЛОКАЦИЈА (мапа)
Богослужби:
    Недела: 10.00 ч.
    Среда: 19.30 ч.
 
Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.
 

Заедница Скопје
ул Његошева 24
Богослужби се одржуваат секоја Недела во 10,00 и секоја Среда во 19,30
Одговорно лице Околиски Евангелист Санде Јакимовски моб. 075/970-942

Заедница Шуто Оризари
ул. Тиквешка бр. 1
Богослужби се одржуваат секоја Среда во 19,30
Одговорно лице Евангелист Хасан Џемаил моб. 078/225-852

Заедница Свети Николе
ул. Вељко Влаховиќ бр. 19
Богослужби се одржуваат секоја Недела во 10,00 и секоја Среда во 19,30
Одговорно лице Свештеник Сашко Николовски моб. 075/ 391-616

Заедница Прилеп
ул. Стеван Димески бр. 2а
Богослужби се одржуваат секоа Недела во 10,00 и секоја Среда во 17,00
Одговорно лице Свештеник Рашитовски Мустафа моб. 075/960-157
Одговорен Старешина за заедниците во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора
Околиски Старешина Стојан Маневски тел. службен 02/3076072
домашен 02/3082997 и моб. 075/440-960
 
 
 
Станете ни пријател :
Бидете ни пријател
Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 

 
[ eXperti ]