Новоапостолска црква
Македонија
На почеток Актуелности За нас Календар Нашите заедници   Контакт
За Новоапостолската црква
Црквата
Мисија и цели
Богослужби
Црквата во Македонија
 
Заедницата
За заедницата
Децата, младите и сениорите
Музика
Заедништво
Душегрижништвото
 
Три Сакраменти
Светото крштевање со вода
Светото запечатување
Светата вечера
 
Нашите активности
Фотографии од настани
Посети на Главниот Апостол
 
ЛОКАЦИЈА (мапа)
Богослужби:
    Недела: 10.00 ч.
    Среда: 19.30 ч.
 
Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.
 
ИНДИВИДУАЛНО ДУШЕГРИЖНИШТВО ЗА СИТЕ
Сите членови на Новоапостолската црква имаат право на индивидуална душегрижничка поддршка. Тоа претставува личен разговор за прашањата за верата и за животот, како и поддршка при некои посебни состојби во животот. Болните и старите луѓе редовно се посетуваат од страна на нивните душегрижници дома или пак во болниците и старските домови.

ПОСЕБНИ ЧИНОВИ НА БЛАГОСЛОВ

Тоа е важен дел од црковното делување. Со тоа се негува и се поттикнува заедништвото и содружбата.

Преку благослов Господ Бог му се обраќа на човекот кој искрено му се моли и му ја поклонува својата наклоност, својата помош, миост и добрина. Тој ги избира носителите на благослов преку кој ги подарува своите благослови на верниците.

Во Новоапостолската црква се познати следните благослови:

- предпородилен благослов

- благослов за конфирмација

- благослов за веридба

- благослов за венчавка

- благослов по повод брачен јубилеј (Сребрен = 25 години брак, Златен = 50 години, железен јубилеј = 60 години брак и јубилеј на милост = 70 години брак)

- благослов по повод осветување на црковен објект.

ЦРКОВНА МУЗИКА
Со пеење и музицирање Новоапостолските христијани го слават Бог и го изразуваат своето духовно чувство. Хорот во црквата редовно се собира за проби, исто така доколку е можно и оркестарот и инструменталните групи. Музиката многу се поттикнува во Новоапостолската црква со различни можности за учествување.
ДУШЕГРИЖНИЦИТЕ СЕ ЛАИЦИ
Исто како и во праисториската црква, душегрижниците немаат теолошко образование. Тие покрај своите обврски во фамилијата, на работата или пак во општеството, нивната душегрижничка работа ја вршат доброволно и во чест на службата. Една од нивните задачи е да им пружат утеха на душите кои што ним им се доделени.
Станете ни пријател :
Бидете ни пријател
Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 

 
[ eXperti ]