Новоапостолска црква
Македонија
На почеток Актуелности За нас Календар Нашите заедници   Контакт
За Новоапостолската црква
Црквата
Мисија и цели
Богослужби
Црквата во Македонија
 
Заедницата
За заедницата
Децата, младите и сениорите
Музика
Заедништво
Душегрижништвото
 
Три Сакраменти
Светото крштевање со вода
Светото запечатување
Светата вечера
 
Нашите активности
Фотографии од настани
Посети на Главниот Апостол
 
ЛОКАЦИЈА (мапа)
Богослужби:
    Недела: 10.00 ч.
    Среда: 19.30 ч.
 
Хор: Вторник: 19.00 - 21.00 ч.
 
ПОСЕТА НА ОКОЛИСКИОТ АПОСТОЛ ЕРИХ

На 01.02.2013 година, околискиот апостол ја одржа богослужбата во Скопје, каде што беа собрани браќата и сестрите од заедниците од Македонија, од Скопје, Свети Николе и од Прилеп.

>>повеќе>>

ПОСЕТА НА ОКОЛИСКИОТ АПОСТОЛ

Околискиот Апостол Michael Ehrich од јужна Германија на 3-ти и 4-ти март 2012 година ја посети заедницата во Скопје.

Неговата посета беше поврзана со одржување на богослужба за починатите што еден Апостол за првпат одржува богослужба за починатите на Балканот.

>>повеќе>>

БОЖИЌЕН КОНЦЕРТ НА ЦРКВЕНИОТ ХОР

Заедницата од Скопје на 24.12.2011 година во просторите на црквата организираше по 4 пат Божиќен концерт.

На концертот свој настап имаше мешовитиот хор машкиот хор и детскиот хор.

>>повеќе>>

Станете ни пријател :
Бидете ни пријател
Линкови


  Наша фамилија

  European Youth Day
 

 
[ eXperti ]